top of page

FYZIOTERAPIA A MASÁŽE

Jana Kollárová

Fyzioterapia a masáže

 

Vyštudovala som strednú zdravotnú školu v odbore masér, po maturitnej skúške som sa rozhodla pokračovať v štúdijnom odbore s úspešným ukončením ako “Diplomovaný fyzioterapeut”. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie porúch pohybového aparátu v rámci komplexnej fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencie na udržanie prinavrátených schopnosti ľudského organizmu. 

Pri svojej práci používam špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu. 

Mojím poslaním je prinavrátiť ľuďom zdravie a vitalitu!

Jana Kollárová
bottom of page